Uppföljning och ansvarighet

Det är ensamt att vara soloföretagare, man har ingen chef att rapportera till – varken när det går extra bra eller synnerligen dåligt. Ingen som firar med dig och ingen som spänner ögonen i dig och undrar om du verkligen gjort ditt bästa, eller vad du ska göra härnäst.

Om du verkligen känner en brist på den här sortens gensvar så kan du nu boka upp dig på tjänsten Uppföljning och ansvarighet (det där sista ordet kallas oftast ”Accountability”).

Upplägg:

  • Du bestämmer själv hur ofta du vill återkoppla till coachen. Kanske är det varje vecka, en gång per månad eller en gång per kvartal.
  • Du bestämmer själv vilka mål du sätter upp för den period det handlar om, coachen kollar bara om du har gjort det du själv föresatte dig.
  • Du bestämmer själv hur pass stor coaching du vill ha för varje uppföljningsmöte. Kanske tycker du att det räcker med femton minuters avrapportering, för att det ska göra dig mer produktiv i vardagen. Kanske vill du ha en heltimmes samtal för att verkligen få tillfälle att diskutera vad det är som du känner motstånd till just nu.
  • Du bestämmer själv i vilken form coachingsamtalen förs – per telefon eller via ett onlineverktyg (med/utan bild) eller genom ett personligt besök (hos dig eller hos coachen).
  • Du bestämmer själv hur lång tidsperiod du bokar upp. Kanske nöjer du dig med ett kvartal, eller så väljer du ett helårsabonnemang.

Alla de här valmöjligheterna gör att det finns många olika prisalternativ.

Exempel:

  1. Du bokar upp ett halvårsabonnemang med uppföljning varje månad, i form av ett telefonsamtal. Samtalen tar en halvtimme per gång. Kostnad per månad = 400 kr + moms.
  2. Du bokar upp ett helårsabonnemang med uppföljning varje kvartal, i form av ett personligt besök hos dig. Samtalet tar en timme per gång. Kostnad per månad = 300 kr + moms.
  3. Du bokar upp ett halvårsabonnemang med uppföljning varje vecka, i form av ett online-möte. Samtalet tar 15 minuter per gång. Kostnad per månad = 800 kr + moms.

Ett inledande samtal är alltid gratis – sänd ett mail till anna@annalunda.se med din kontaktinformation och lämpliga tider så ringer jag upp dig när det passar oss båda.