Mastermind-grupp

Vill du bli medlem i en Mastermind-grupp?

–    Vad är en mastermind-grupp?
–    Vem bör delta?
–    Hur träffas vi, och hur ofta?
–    Vad kostar det?
–    Vem är det som frågar?
–    Hur gör jag för att anmäla mig?
–    Och mer…

Vad är en mastermind-grupp?

En mastermind-grupp är en grupp av personer med närliggande intressen som träffas för att uppmuntra varandra inom sitt fokusområde. Hur ofta man träffas, om träffarna sker online eller genom fysiska träffar, avgör gruppen själv. En mastermind-grupp har vanligtvis ett överenskommet sekretessavtal, det som berättas inom gruppen förs aldrig vidare.

Här finns några länkar med mer detaljerad läsning:
http://www.annaaberg.se/mastermindgrupper-tar-dig-dit-du-vill/#
http://www.academyofexcellence.se/din-viktigaste-tillvaxtrekrytering-master-mind-gruppen/
http://liexpert.se/tips/hur-en-mastermind-grupp-kan-forandra-ditt-liv/
och en väldigt bra sida som är på engelska
http://www.thesuccessalliance.com/what-is-a-mastermind-group/

Vem bör delta i en mastermind-grupp?

Just den här mastermind-gruppen riktar sig till solo- eller småföretagare som har varit verksamma ett tag och känner att de vill vidareutveckla sig på ett nytt sätt.
Du behöver vara beredd att satsa på mastermind-gruppen och avsätta tid för samtliga möten. Om du inte tycker att du har tid att boka in ett mastermind-möte varje månad är inte det här för dig. Du behöver också ställa in dig på att helhjärtat stötta de andra medlemmarna, liksom att ta emot stöttning från de andra – vilket inkluderar såväl applåder när du lyckats nå något av dina mål och även förslag till alternativa lösningar när du stött på problem längs vägen. Mastermind-grupper fungerar så ypperligt just för att alla hjälps åt att tänka ut lösningar som du själv aldrig hade kommit på.
Lämplig storlek på en mastermind-grupp är fyra till sex personer.

Hur träffas vi, och hur ofta?

Tanken är att vi träffas rent fysiskt första gången, därefter sker mötena varje månad via Skype (eller liknande). Om vi tycker att vi vill talas vid oftare så kan vi besluta det. Med jämna mellanrum träffas vi för en längre genomgång, förslagsvis varje halvår. Då har vi även en inbjuden föreläsare eller annan aktivitet förutom den vanliga mastermind-genomgången. De fysiska träffarna kommer att hållas i Sala-trakten, så det är en fördel om du inte bor alltför långt bort från Sala.
Mötena beräknas ta minst 15 minuter gånger antal deltagare, så om vi blir fyra deltagare så går det åt minst en timme, om vi blir sex personer så går det åt en och en halv. Handledaren ansvarar för att alla får samma talutrymme under mötena, vi avhandlar i tur och ordning vars och ens framgångar och frågeställningar.

Vad kostar det?

Under det första året kommer mastermindgruppen att vara helt kostnadsfri, eftersom jag själv ingår som medlem i gruppen. Om det framöver blir så att jag startar fler grupper där jag enbart ingår som mötesledare, kommer det att kosta en smärre summa för att täcka min tid för förberedelser m.m.

Vem är det som frågar?

Jag heter Anna Billman och är företagare sen 17 år tillbaka. Från början ägnade jag mig mest åt internetprogrammering, eftersom jag är utbildad dataingenjör, men sen gled verksamheten allt mer över på annat – så som turism och trycksaker. Jag har hållit på mycket med utbildning och siktar på teambuilding som en del av min turismverksamhet. Det här med mastermind ligger väldigt nära det.
Jag älskar att ha möjlighet att ta in idéer från andra, och bidra med egna, därför har jag länge saknat arbetskamrater. Nyligen fick jag upp ögonen för det här med mastermind-grupper. Först sökte jag efter en befintlig grupp att söka inträde i, tills jag insåg att jag helt enkelt fick dra igång en på egen hand!

Hur gör jag för att anmäla mig?

Du skickar ett mail till anna@annalunda.se och berättar vem du är och vad du behöver en mastermind-grupp till.