Kurs i Grindverksbygge

Obs – justerat upplägg och pris.

Grindverk är en urgammal teknik, troligen ända från långhusens dagar under järnåldern. Byggtekniken har fortsatt att användas i de delar av Norge där man hade brist på timmer, medan man i Sverige nästan helt gick över till att timra hus istället (undantag: delar av södra Sverige, där man byggde i den mer virkessnåla tekniken ”Skiftesverk”, som på flera sätt är snarlik grindverkstekniken).

Under sju dagar bygger vi en grindverksstomme och reser den. I mån av tid hinner vi även med att resa taksparrarna som bär upp taket. Lärare på kursen är Mette Handler, erkänt duktig slöjdare och kursledare – hon deltar två dagar av sju. Kursen arrangeras av Hildurs Gård (en biverksamhet i Annalunda Teknik & Design AB), som erbjuder maten under kursen.

Ett bygge i grindverksteknik görs med enkla verktyg; såg, stämjärn, kniv och snickaryxa är de viktigaste (ta med egna verktyg om du har). Efter kursen ska du kunna bygga själv i den här tekniken.

Lärare                     Mette Handler (www.mettehandler.se)

Datum                    12—18 juni 2017 (samling kl 9:00 måndag 12 juni, avslut kl 16:00 söndag 18 juni)

Förkunskaper       Inga (gärna viss snickarkunnighet, men inget krav)

Studieort                Västerbo 105, Möklinta (Hildurs Gård)

Frågor                    anna@hildurskrog.se eller 070-651 85 65

Kursavgift             A).  Inkl lunch och 2 x fika varje dag = 750 kr.
B). Endast kurs och kurslitteratur = 250 kr.

Ingår                       A). Lunch samt förmiddagsfika och eftermiddagsfika. A+B). Kurslitteratur (Kåre Herfindals bok som nyöversatts).

Anmälan:                anna@hildurskrog.se eller 070-651 85 65 senast 18:00 fredag 9 juni.

Kommentarer inaktiverade.